Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Terapiassa parannetaan elämänhallintaa opettelemalla uusia tunteidenhallinnan, ajattelutapojen ja toimintamallien taitoja tutkitusti vaikuttavia menetelmiä soveltaen. Muutos yhdessä osatekijässä muovaa kokonaisuutta, jolloin esimerkiksi uuden ajattelumallin avulla ja/tai tunteiden hallinnan parantuessa fyysinen oireilu vähenee ja toimintakyky kohentuu. Aktiivisempi toiminta puolestaan synnyttää myönteisiä tunnekokemuksia. Hoito toteutetaan tavoitteellisena ja strukturoituna terapeutin ja asiakkaan yhteistyönä, jonka edistymistä seurataan luotettavilla mittareilla. Terapeutti toimii enemmän valmentajan kuin hoitajan roolissa. Viikottaisten tapaamisten välillä asiakas havainnoi tilannettaan, tutustuu kirjalliseen materiaaliin tai harjoittelee terapeutin ohjeiden mukaan vastaanotolla opeteltuja taitoja. Kotitehtävien avulla muutos ja epämukavan oireilun väheneminen nopeutuvat. Terapian kesto suunnitellaan tarpeen mukaan joko lyhyenä (10-20 tapaamista) tai pitkänä (1-3 vuotta).

Käytännön terapiamalli:

 1. Käyttäytymisanalyysi
 2. Ongelman synty- ja jatkumissyiden selvitys
 3. Tavoitteiden määrittely
 4. Hoitomenetelmien ja niiden periaatteiden selvitys
 5. Hoito-ohjelman suunnittelu
 6. Hoito-osuus
 7. Seuranta

Kts. www.kakkt.fi

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tieteellisesti tutkituin terapiamuoto, jonka hoitomenetelmät ovat osoittautuneet erityisen hyvin toimiviksi mm. seuraavien ongelmien hoidossa:

 • Ahdistuneisuushäiriöt
 • Pelkotilat
 • Masennus
 • Syömis- ja unihäiriöt
 • Oppimisvaikeudet
 • Seksuaaliset ja muut parisuhdeongelmat
 • Huono itseluottamus
 • Riippuvuusongelmat
 • Stressi
 • Yleiseen terveyteen liittyvät ongelmat
 • Lapsuuteen ja kehitysvammaisuuteen liittyvät häiriöt
 • Skitsofrenia

Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusoletus on, että inhimillistä käyttäytymistä ohjaa ajatusten, tunteiden, toiminnan ja fysiologisten reaktioiden jatkuva vuorovaikutussuhde, jonka muotoutumiseen vaikuttavat perimä, aikaisemmat kokemukset sekä ympäristön vaikutus.

Ajanvaraus ja tiedustelut

Ajanvaraus ja tiedustelut

Ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteydenotto on maksuton eikä sido sinua mihinkään. Saat lisätietoja terapian hyödyistä ja kustannuksista.

Vastaanottoni toimivat seuraavilla paikkakunnilla: Hamina ja Kotka. Lue lisää yhteydenottosivulta.

041 543 9672

psykoterapia.leinonen@gmail.com

Yhteydenotto

Ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteydenotto on maksuton eikä sido sinua mihinkään. Saat lisätietoja terapian hyödyistä ja kustannuksista.